Viniri su vrhunsko rešenje! A da li iko govori o problemima?

porcelanski viniri - ljuske

Na žalost, kao i svaka druga stomatološka intervencija, i viniri imaju svoje neuspehe. 

To su, prema učestalosti, sledeći problemi: 

Lom/pucanje vinira. 

Pucanje vinira je uzrokovano delom i vrstom materijala: keramika nije elastična, i pri određenim opeterećenjima puca. 

Istraživanjima je pokazano da su viniri od non-feldspat porcelana otporniji; imaju drugačije mehaničke osobine.

Naprsnuće porcelanskog vinira

Okrznuće ivice/ugla vinira.

Najčešće se javlja ako brušenjem zuba nije obuhvaćena ivica, kao i kada pacijent ostane pri navikama da gricka nokte, otcepi zubima pakovanje grickalica i slično.

Odlepljivanje vinira.  

Smatra se da je najviše prisutno kad se vinir lepi na dentin (a ne na gleđ), i kad već postoje stare kompozitne plombe na zubu nosaču. 

Naravno, pacijenti koji škripe zubima i/ili imaju druge parafunkcije, nisu idealni kandidati za vinire. 

Prva tri navedena problema (lom, okrznuće, odlepljivanje) se pojavljuju najčešće u prve dve godine po ugradnji vinira. 

Potreba za endodontskim lečenjem zuba nosača. 

Ovo je već krupan problem. Javlja se obično zbog toga što je zubni živac izložen iritacijama jer je gleđ istanjena, a vinir ne pruža adekvatnu zaštitu. Naravno, moguće je i  nepovoljno hemijsko delovanje adhezivnog sistema, posledice sekundarnog karijesa i slično. 

Sekundarni karijes. 

Potreba za lečenjem zuba nosača i sekundarni karijesi se pojavljuju najčešće od 3 – 7 godina posle ugradnje vinira. Ovaj problem se javlja zbog neadekvatnog rubnog zaptivanja vinira (ako pacijent ima savršenu higijenu). 

Nestabilnost boje vinira. 

Porcelan je praktično nepromenljive boje. Menja boju ako je korigovan u ustima, iako adheziv (kompozit kojim je lepljen) menja boju. Takođe, navike pacijenta su veoma bitne. 

Očekuje se da pacijent sa vinirima promeni ponašanje: da izbegava otkidanje prednjim zubima, grickanje olovke, leda, noktiju i sličnog, da žvaće primarno na bočne zube, kao i da izbegava hranu i piće koji mogu uzrokovati diskoloracije

I još – pri svemu ovome se primarno moraju imati u vidu INDIKACIJE; viniri su idealni za sledeće probleme:

  • Maskiranje slabe do umerene diskoloracije, 
  • Manja oštećenja gleđi, 
  • Popravljanje manjih estetskih defekata. 

Ako se doktor ne pridržava osnova indikacija i kontraindikacija, neminovno kompromituje rad.

I da naglasimo: viniri su IREVERZIBILNI. 

Nije bitno da li su no-prep ili sa preparacijom, nikad više se ne mogu “samo skinuti” – a da se vaš zub pojavi kakav je bio…. 

Postoji samo mogućnost zamene vinira.

UKRATKO:

Viniri, ako se dobro urade, mogu dugo da traju i da izgledaju fantastično.

No, potrebna je idealna higijena, stalna kontrola i – zamena vinira po potrebi.

……….

Izvor: 

Alenezi, A.; Alsweed, M.; Alsidrani, S.; Chrcanovic, B.R. Long-Term Survival and Complication Rates of Porcelain Laminate Veneers in Clinical Studies: A Systematic Review. J. Clin. Med. 2021, 10, 1074.

(Rad sumira rezultate 25 naučnih radova na ovu temu).

Ilustracije:

https://www.goldenstatedentistry.com

https://bikehike.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.