Video konsultacije: prednosti i ograničenja

video konsultacije

Sa nailaskom COVID-19 pandemije, video konsultacije su postale neminovnost. 

Naravno, daleko je lakše steći poverenje u onog od koga želite savet kad ga i vidite, a to je osnov uspešne komunikacije. 

Jedna od najvećih prednosti 21. veka je potencijal sigurnog korišćenja moći tehnološke revolucije… što daje veće mogućnosti za poboljšanje zdravlja i pruža bolju, sigurniju negu za sve. (UK Nacionalni Centar za Informacije, Novembar 2014.)

Prednosti video konsultacija

Potpuno je jasno da je daleko lakše obratiti se “strašnom” doktoru putem Skajpa, nego doći u ordinaciju i suočiti se uživo “sa svim užasima”. 

Prvi video kontakti značajno doprinose upoznavanju i boljoj komunikaciji, makar pacijent i ne došao u ordinaciju. 

Može da čuje kako bi sam sebi pomogao, šta može da očekuje pri eventualnoj prvoj poseti i slično. 

devojka piše za stolom
  • Dostupnost

Mnogim ljudima je iz različitih razloga stomatolog nedostupan, ili trenutno nedostupan. Ako  pacijent ne može doći u ordinaciju zbog bolesti, invalidnosti ili nečeg trećeg, video konsultacije su idealna opcija. 

  • Cena

Svakako je cena video konsultacija niža od cene posete i pregleda, posebno konzilijarnog pregleda. Ako se uzme u obzir gubitak vremena i troškovi puta, prednost video konsultacije je jasna. 

Nedostaci

  • Tehnička ograničenja

U stomatologiji je pregled izuzetno bitan: čak i ako pacijent ne može da govori, može da se zaključi veoma mnogo, a sa uvidom u pomoćna dijagnostička sredstva čak i preduzme terapija, bar palijativna. 

Za video konsultacije je vrlo bitna anamneza: šta se događalo i kojim redom, RTG snimci (poželjno u digitalnom formatu), laboratorijski nalazi i sve slično može biti od velike koristi. 

Komunikacija mora biti dostojna struke; na prvom mestu je predstavljanje (i brojem licence) i kratko objašnjenje toka razgovora.  

Tajnost podataka mora biti zagarantovana na svaki moguć način.

Pacijent se obavezuje da neće snimati komunikaciju, tj. da se neće desiti da komunikacija postane javna (neće je izneti na društvene mreže i slično).

Stomatolog, sa svoje strane, treba da se pridržava svih pravila diskrecije i dobre prakse; obavezna je i napomena da korišćenje besplatnih aplikacija nije uvek sa zagarantovanom tajnošću, bez ikakve greške učesnika. 

S terapijskim predlozima treba biti vrlo odmeren; sigurnost pacijenta mora uvek biti na prvom mestu

Video konsultacije su preporučene: 

  • Kada se iziskuje drugo mišljenje – nakon intervencija obavljenih u drugoj ordinaciji, recimo.
  • Kad se iziskuje detaljno objašnjenje plana terapije. 
  • Ako pacijentu sa akutnim ili hroničnim stanjem/oboljenjem može da se pomogne putem video konsultacije.
  • Kod pacijenata koji se previše plaše da bi im prvi kontakt bio uživo. 

Ako vam ovaj način komunikacije može pomoći (Skype, WhatsApp), javite se! *

*Cena: 2.000 RSD za 30 minuta razgovora. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.