parodontologija, saveti, stomatologija

Debljina i parodontopatija

Vrlo ugledan stručni časopis koji se bavi parodontologijom (Journal of Clinical Periodontology) je nedavno objavio istraživanje koje konačno dokazuje da su parodontopatija i gojaznost povezane. Nađeno je da povećanje težine kod muškaraca značajno povećava šanse da se parodontopatija pogorša. Studija čak smatra da praćenje brzine dobijanja na težini može dati osnov za predviđanje toka parodontopatije.

saveti, stomatologija

Žarište (fokus) – mit ili istina?

Po definiciji, žarište ili fokus je lokalizovana ili generalizovana infekcija koju karakteriše dalje rasejanje mikroorganizama ili toksičnih produkata po organizmu. Smatra se da žarište ili fokus (fokalna infekcija) postoji: 1. kada su prisutni patogeni mikroorganizmi, 2. koji mogu biti bilo gde u organizmu, 3. i – koji ne izazivaju nikakve “vidljive” probleme – nema kliničkih… Read More Žarište (fokus) – mit ili istina?