Totalna ili subtotalna proteza?

proteza
19/10/2012 7 Comments

Totalna proteza se radi kad pacijent nema zuba; ali, da li treba ostaviti i čuvati neki zub ili ne?

Most od keramike: da li je cementiran TUĐ?!

04/10/2012 0 Comments

Predati tuđ most je malo verovatno – zbog preciznosti same izrade rada.