Navikavanje na protezu

navikavanje na protezu
15/11/2012 41 Comments

“Navikavanje na protezu” najčešće znači da pacijent treba da dođe na kontrolu i da nešto treba korigovati.

Totalna ili subtotalna proteza?

proteza
19/10/2012 7 Comments

Totalna proteza se radi kad pacijent nema zuba; ali, da li treba ostaviti i čuvati neki zub ili ne?