saveti, stomatologija

Prava pacijenata na obaveštenje

Prava pacijenata su danas “velika priča”, a zapravo se o tome malo zna – verujte da i kolege ne znaju dovoljno o tome. Ako pogledate važeći Zakon o zdravstvenoj zaštiti, posebno treba obratiti pažnju na prava pacijenata na obaveštenje (informaciju).