hirurgija, stomatologija

Koliko dugo će delovati anestezija?

Anestetici koje mi koristimo su prema hemijskoj strukturi aminoamidi ili aminoestri; samim tim – ma koliko imali komercijalnih naziva, u osnovi zapravo naša anestezija ima samo ove dve osnovne grupe. Prema nazivima anestetika – prokain, lidokain, mepivakain, artikain… Lako je pogoditi da su u pitanju derivati kokaina, lokalnog anestetika koji prirodno postoji.