saveti, stomatologija

Pirsing na jeziku i na drugim zanimljivim mestima

Kod stomatologa se najčešće viđa pirsing na jeziku, mada ima i drugih “interesantnih” mesta u usnoj duplji za tako šta…

Kakve probleme to može da načini?

Vrlo je interesantno da i jedno udruženje profesionalnih majstora pirsinga ima na sajtu upozorenja o mogućim rizicima pirsinga u usnoj duplji.

Medicinski gledano, moguće nevolje su sledeće:

1. “Pogrešno” mesto za postavljanje nakita; usna duplja je izuzetno dobro inervisano i prokrvljeno područje, te je realno veoma veliki rizik da se “pogodi” krvni sud ili nerv.
Za nevolju, zaustavljanje krvavljenja u usnoj duplji može da bude jako veliki problem, da ne govorimo o oštećenju nerva.

2. Infekcije; pirsing bi trebalo da se radi pod svim uslovima koji se podrazumevaju za slične medicinske intervencije – sterilizacija u autoklavu, materijal za jednokratnu upotrebu, rukavice i sve tome slično.

Nakit koji se stavlja bi takođe trebao da bude sterilan.
Posle stavljanja nakita bi pacijent trebao da se pridržava vrlo jasnih mera predostrožnosti – ovo je brošura udruženja profesionalnih majstora pirsinga (.pdf) gde je vrlo detaljno objašnjeno šta se sme, a šta ne.

Ono što bi mi posebno istakli je – da stanje usta i zuba mora biti sanirano.
Dakle, majstori pirsinga i pacijenti se mogu boriti različitim merama protiv infekcije – ali ako je izvor infekcije već prisutan u ustima, nastaju problemi. Naravno, i higijena mora biti savršena – jer se i sam zubni plak, koji se stvara i preko noći na prethodno savršeno opranim zubima, sastoji pretežno od kolonija bakterija…

3. Alergije na nakit, prenošenje infekcije na drugu osobu (!), promene u govoru, problemi sa rentgen snimanjem, pojačano lučenje pljuvačke, inhalacija nakita…

Sveukupno gledano, ima preglednih radova koji ukazuju na visok procenat komplikacija kod pacijenata sa pirsingom:
– otok i/ili infekcija: 24-98%
– bol ili osetljivost: 14-71%
– oštećenja zuba od nakita: 14-41%
– povlačenje desni: 19-68%

Drugi rad, takođe pregledni članak i prikaz serije slučajeva takođe ukazuje na visok procenat različitih komplikacija, dok se na bol požalilo 60% pacijenata….

U jednom britanskom radu (kao i u štampi) se čak pominje i životna ugroženost pacijenta.

“Malko” egzotičnije varijante izgledaju ovako:

pirsing uvula

Skidanje nakita ne ide obavezno jednostavno; posebne komplikacije nastaju ako pacijent sam pokuša da skine nakit – čak 1/4 pacijenata ne poznaje mehanizam otvaranja nakita (.pdf).

Posle skidanja nakita, problemi ne nestaju… Zarastanje je često usporeno i otežano (može da traje i desetak meseci), a nije retkost da (posebno na jeziku) ostaju keloidni ožiljci, koji dalje prave probleme.

Keloidi od pirsinga ponekad nastaju i dok se nakit nosi, kao na ovoj slici:

pirsing na jeziku

Ukratko:
– dobro se obavestite pre stavljanja pirsinga,
– pri pojavi bilo kakvih problema javite se oralnom ili maksilo-facijalnom hirurgu,
– razmislite dvaput o svemu.

 
Ilustracije: http://www.nhs.uk/conditions/Body-piercing/Pages/Introduction.aspx

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.