parodontologija, saveti, stomatologija

Debljina i parodontopatija

Vrlo ugledan stručni časopis koji se bavi parodontologijom (Journal of Clinical Periodontology) je nedavno objavio istraživanje koje konačno dokazuje da su parodontopatija i gojaznost povezane. Nađeno je da povećanje težine kod muškaraca značajno povećava šanse da se parodontopatija pogorša. Studija čak smatra da praćenje brzine dobijanja na težini može dati osnov za predviđanje toka parodontopatije.