lečenje zuba, saveti, stomatologija

Dijaliza od loših zuba

Medicina ne priznaje mnoga oboljenja koja mi razmatramo kao posledična – od loših zuba i drugih stomatoloških problema; no, empirijski gledano, ovakva oboljenja se viđaju maltene na dnevnoj bazi. Šta su sve tzv. konsekutivna oboljenja – šta sve može da se desi od stomatoloških stanja koja deluju kao žarište?